Nuttige adressen

Kantoor Rechtszekerheid: contactcenter: 02 572 57 57

opvragen attest van erfopvolging via:

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/contact/ik-zou-graag-een-attest-van-erfopvolging-krijgen

(kopieer deze link in uw browser)

Koninklijke federatie van Belgische notarissen:
Bergstraat 30-32, 1000 Brussel
Tel 02-505 08 11
www.notaris.be

Rijksdienst voor Pensioenen (werknemers):
Koningin Fabiolalaan 116, 9000 Gent
Tel 09-248 38 11
https://www.sfpd.fgov.be/nl

Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen voor Zelfstandigen:
Koningin Fabiolalaan 116, 9000 Gent
Tel 09-379 49 11
www.rsvz-inasti.fgov.be

Pensioendienst voor de Overheidssector (ambtenaren):
Victor Hortaplein 40, bus 30, 1060 Brussel
Tel 02-558 60 00
www.pdos.fgov.be

Link naar praktische brochure: 'Wat te doen als uw partner overlijdt?'