Uw dierbare overlijdt, Wat moet u doen

Iemand verliezen, ook al is het verwacht, is een zonderling gevoel.

Het is belangrijk dat u dan terecht kan bij iemand die professioneel op de hoogte is van alle praktische zaken die op korte en langere termijn moeten worden geregeld.

Bij iemand die u steunt en begeleidt in de periode naar het definitief afscheid nemen, en dit op een waardige en respectvolle manier.

Contacteer Uitvaartzorg De Wulf,

wij zijn dag en nacht beschikbaar op 09 371 52 95

CONDOLERENCONDOLEREN

meer rouwberichten